Svátek má Vladimír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014

Jednou z dalších změn, které přinese rekodifikace soukromého práva, tedy nový občanský zákoník (NOZ) a související zákony, je právní úprava dopadající na oblast tzv. neziskového sektoru. V tomto článku se zaměříme na postavení obecně prospěšných společností po roce 2014. Úprava obecně prospěšných společností (OPS) je do nabytí účinnosti NOZ[1] obsažena v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (ZOPS). Tento zákon však bude ke dni nabytí účinnosti NOZ zrušen[2]. Jaký bude tedy osud obecně prospěšných společností po roce 2014?

Celý článek naleznete na serveru epravo.cz: Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014