Svátek má Bedřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - Alfa handicap Přerov

Alfa handicap Přerov – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu byla zaregistrována v září 2002 jako občanské sdružení, poskytující volnočasové služby osobám se zdravotním postižením bez rozdílu vady a věku. Se svými místními organizacemi v Hranicích, Lipníku, Kojetíně, Stříteži a v Přerově, organizovala pro Bechtěreviky, diabetiky a vozíčkáře různé zájezdy, setkání, kulturní akce i poradenství a metodickou pomoc.

Od 1.5.2011 se změnila podstatně naše  činnost. Tímto datem byla zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní asistence v přerovském regionu.  Změna činnosti z organizace poskytující jen spolkovou činnost, na organizaci, poskytující registrované služby, si vyžádala i změnu stanov organizace. Od 1.5.2011 jsme se stali zaměstnavatelem 9-ti osobních asistentů na pracovní smlouvy s různým pracovním úvazkem,  2  asistentů na dohody o provedení práce a 1 manažera na plný úvazek. Služba osobní asistence byla v roce 2011 poskytována 17-ti uživatelům ve městě Přerově a místních částech, dále v Bochoři, Rokytnici, Radvanicích, Kokorách a Bohuslávkách. Tým osobních asistentů v průběhu roku prošel akreditačním školením, pravidelně je proškolován, aby tato služba byla poskytována na profesionální úrovni. Součástí služby je základní sociální poradenství a odborné poradenství proškoleného konzultanta NIPI ČR o.p.s. V oblasti bezbariérových úprav a posuzování staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Jako fakultativní činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, připravujeme ve spolupráci s místními organizacemi kulturní a společenské akce, setkání zdravotně postižených a podobně.

V Kojetíně a v Lipníku nad Bečvou působí naše místní organizace sdružující občany se zdravotním postižením, v Přerově místní organizace vozíčkářů.