Svátek má Drahomíra
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - ARPOK, o.p.s.

arpokObecně prospěšná společnost ARPOK, o.p.s. byla založena Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci v září 2004 jako Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje. V lednu 2014 odstoupil Olomoucký kraj z pozice zakladatele a název organizace se změnil na ARPOK, o.p.s.


VIZE
Podílet se na snižování chudoby v rozvojovém i rozvinutém světě a na vytváření otevřené společnosti, která respektuje různé názory, je odpovědná a aktivní.

POSLÁNÍ
Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluvíme se žáky. O těchto tématech informujeme i veřejnost, a tak podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

CÍLE

  • zprostředkovat kontakt mezi rozvojovým a rozvinutým světem
  • poskytovat pedagogům nástroje pro začleňování globální rozvojové vzdělávání do vzdělávacích kurikul a do výuky
  • naplňovat a podporovat Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011-2015
  • potírat extremistické názory nerespektující lidská práva
  • poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních globálních tématech
  • předávat a sdílet zkušenosti pracovníků ARPOKu s dobrovolníky a praktikanty
  • budovat respektovanou a stabilní pozici ARPOKu v neziskovém sektoru v Olomouci, Olomouckém kraji, ČR a Evropě