Svátek má Hugo
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - DC 90 o.s.

logo-dc90DC 90 o.s. je občanské sdružení, které vzniklo 10.5. 1990 jako DĚTSKÉ CENTRUM 1990. Občanské sdružení si ve svých stanovách klade za cíl zřizovat a poté udržovat systém kvalifikované moderní péče o mentálně a zdravotně postižené spoluobčany, a to zejména ve formě zřizování stacionářů s denním pobytem, chráněných dílen a jiných zařízení pro pracovní výchovu a pracovní uplatnění postižených v pozdějším věku.
Provozovatelem je sdružení DC 90 o.s., jež poskytuje komplexní, tj. zdravotní, výchovnou a sociální péči handicapovaným osobám s mentálním nebo kombinovaným handicapem (psychickým i fyzickým) i v dalším životním období.

Snahou sdružení DC 90 o.s. je odstranit všechny nedostatky, které se v péči o handicapované projevily v minulosti. Proto si sdružení vytýčilo tyto zásadní principy své činnosti:
• poskytování komplexní péče, tj. zdravotní, výchovné a sociální tak, aby veškeré schopnosti handicapovaného byly individuálně rozvíjeny
• zajištění péče od 7 do 64 let věku
• zachování úzkého kontaktu s rodinou (proto pouze denní pobyt)
• integrace postiženého do společnosti

Z důvodů legislativních i ekonomických, byla z DC 90 o.s. nejprve vyčleněna speciální škola, která vznikla 25.11.1997 jako samostatný subjekt pod názvem Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. (jejíž zřizovatel je DC 90 o.s.) a následně vznikly jako samostatný subjekt chráněné dílny pod názvem Dílny DC 90 o.s. se dnem zápisu 25.3.2008.

Ve všech našich zařízeních poskytujeme péči osobám s handicapem v Olomouci, Olomouckém kraji a krajích přilehlých. V těchto zařízeních jsme schopni postarat se o uživatele od 7 let věku prakticky až po odchod do starobního důchodu. V roce 2010 využívalo služeb našich zařízení 126 osob s handicapem.