Svátek má Andrea
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Činnost Olomoucké sekce UNO v roce 2010

Uplynulý rok 2010 byl pro Olomouckou sekci docela úspěšný. Od jara měla nové předsednictvo, členské organizace sekce se několikrát setkaly formálně i neformálně, během roku byli přijati noví členové a provedena revize těch stávajících, udělal se kus konkrétní práce a další věci jsou ve fázi příprav před rozjezdem.

Co máme v roce 2010 za sebou?

• Ke 31. 12. 2010 měla Olomoucká sekce UNO celkem 30 členů z různých oblastí neziskového sektoru. Členské organizace jsou ve vzájemném kontaktu prostřednictvím e-mailové konference a webu sekce, který je týdně aktualizován a obsahuje mj. kontakty na sekci a její členy a kalendář akcí členů či takových, jež by je mohly zaujmout. Podobně funguje i stránka sekce na Facebooku a členové sekce dostávají měsíční přehled o tom, co se v rámci sekce událo a jaké akce a aktivity se jejím jednotlivým členům povedly.

• Předsednictvo Olomoucké sekce pracovalo pravidelně ve složení Zdeněk Beil, Hynek Pečinka, Vlastimil Ott. Prezenčně se sešlo v termínech 2. 3., 16. 3., 2. 7., 16. 9., 2.11. a 16.12., prostřednictvím e-mailů spolu jeho členové byli v kontaktu neustále.

• Z pověření předsednictva UNO Olomoucká sekce v součinnosti s pomocnicí pro olomoucké NNO připravila konání dvou „Předvolebních kotlíků", a to jak v rámci parlamentních, tak i komunálních voleb. Na obou akcích byli zastoupeni lídři nebo kandidáti rozhodujících politických stran, kteří se vyjadřovali k otázkám neziskového sektoru. Publikum tvořili vždy nejen zástupci NNO, ale i občanská veřejnost a studenti.

• V březnu, září a prosinci proběhla setkání členů Olomoucké sekce UNO. První z nich sloužilo k oživení činnosti sekce, představení nových členů a volbě nového předsednictva. Na zářijovém setkání proběhla prezentace, jak svoji organizaci lépe zviditelňovat, představila se nová pomocnice pro olomoucké NNO a jednotlivé organizace se podělily o aktuality ze své činnosti a nápady pro ostatní. Předvánoční setkání bylo neformální a proběhlo u punče v nově otevřených Masných krámech.

IMG_1136_JPG• Začátkem měsíce prosince absolvovali 4 zástupci Olomoucké sekce UNO ve středočeském Berouně víkendové celostátní setkání u příležitosti zahájení Evropského roku dobrovolnictví 2011, kde navázali zajímavé a v budoucnu jistě využitelné kontakty a prezentovali činnost svých organizací i sekce.

• Předsednictvo sekce koordinovalo vzdělávací, diskusní a přednáškové aktivity pro členy sekce, které probíhaly v sále Nadačního fondu OKNO v Hauenschildově paláci v centru Olomouce. Tyto aktivity se rozběhly na podzim 2010 a patřily k nim např. beseda s cestovatelem, setkání s duchovní a historickou tematikou i adventní koncert.

• Během roku 2010 byli v olomouckém regionu k dispozici (nejen) členům Olomoucké sekce UNO tři pomocníci NNO. Zdeněk Beil se věnoval především pomoci ve statutárních záležitostech organizací, Jana Juřicová pomáhala s grantovými žádostmi a organizovala večery s ekonomickou tematikou, Milada Šnajdrová pomáhala s přípravou projektů a s fundrasingem NNO a poskytovala odborné konzultace témat problematických pro NNO. Na spolufinancování nákladů na pomocníky byla od statutárního města Olomouce, kterému tímto děkujeme, k dispozici částka 20.000 Kč.

• Zázemím sekce byly v roce 2010 prostory pronajímané od Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací na Dolním nám. 38 v Olomouci. Kromě kanceláře, v které je administrativní archiv, knihovna UNO a redakce bulletinu „Okno do neziskového sektoru" s počítačem a internetem, je zde pro akce NNO k dispozici zasedací sál pro cca 25 osob.

Za Olomouckou sekci

Ing. Zdeněk Beil, Mgr. Hynek Pečinka a Mgr. Vlastimil Ott

Web sekce: http://sites.google.com/site/olomouckasekce/

Redakce webu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

E-mailová konference: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript