Svátek má Andrea
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zpráva Přerovské sekce APNO 2010

Asociace přerovských neziskových organizací - APNO, je dobrovolným nezávislým sdružení právnických osob působícími na Přerovsku. Posláním APNO je podporovat nestátní neziskové organizace a jejich zájmy. APNO vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi NNO a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Členství v sekci je bezplatné a dobrovolné. APNO mezi své priority řadí především stanovení společných postupů při zakládání a realizaci projektů s cílem rozvoje přerovského regionu ve spolupráci se všemi orgány Evropské unie, státní správy, samosprávy a neziskovým sektorem. APNO v žádném případě nemá ambice konkurovat NNO pří získávání grantů a jiných dotací, slouží pouze jako platforma pro spolupráci a vzájemnou výpomoc.

Sekce APNO se během roku 2010 sešla celkem 6x a k setkání využila pronajatých prostor sdružení APNO na Dvořákově ulici v Přerově. V současné době je členy sekce 9 organizací z Přerovska.

Činnost sekce APNO v roce 2010 s zaměřila především na provoz a modernizaci veřejného webového portálu APNO, který slouží jako komunikační kanál mezi přerovskými neziskovkami s hlavním důrazem na kalendář akcí. Dále se sekce soustředí především na pořádání konferencí v na Přerovsku. Jednou z nejvýznamnějších v roce 2010 byla jarní konference v Přerově s názvem „Kam kráčíš EU". Díky iniciativě členů APNO rovněž došlo k obnově tradičních trhů na Přerovském Výstavišti. APNO rovněž v roce 2010 podpořilo několik sportovních akcí v regionu, jednou z výraznějších akcí byl zářiový turnaj v malé kopané a solním fotbalu na Výstavišti.