Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku: Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o.p.s.

P1070274Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci postižení. Připravuje je pro samostatný, život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání. Škola poskytuje poradenské služby, rehabilitační péči, dopravu dětí a žáků do školy a ze školy. Organizuje zájmové aktivity, soutěže, rehabilitační pobyty, dobročinnou aukci.

Motto školy:

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ A. Einstein

 

Cílová skupina

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami; děti od tří let do ukončení střední školy.

Cílem školy je

integrovat žáky do společnosti, připravit pro samostatný a soběstačný život, naučit nezávislosti na svém okolí, připravit pro studium na středních školách, připravit pro budoucí povolání

Škola sdružuje     

mateřskou školu a mateřskou  školu speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální, základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální (včetně rehabilitačního programu), střední školu (praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobky z perníků, praktickou školu dvouletou se zaměřením na výrobky z pedigu a košíkářství), školní družinu a školní výdejnu stravy

Škola poskytuje

poradnu pro žáky s poruchou autistického spektra, logopedickou poradnu, výchovné poradenství, poradnu pro prevenci sociálně-patologických jevů, služby školního psychologa, speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solná jeskyně), dopravu dětí a žáků do školy i ze školy školním automobilem

Kontakt

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Tetín 1, 796 01 Prostějov

www.pvtetin.cz

Tel: 582 360 007, Mobil: 603 472 069

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript