Svátek má Veronika
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pestré prázdniny olomoucké Rosky

motorkari horni namestiAni o prázdninách neudělala regionální organizace Roska Olomouc přestávku ve svých aktivitách. Hned 7. července organizovala pro své členy plavbu parníkem Ololoď po Moravě. Zájem byl takový, že se ani na všechny nedostalo. Ololoď pojme jen 12 pasažérů, byli mezi nimi i vozíčkáři. Během 45minutové plavby vyslechli účastníci výklad o památkách, které míjeli – o chrámu sv. Gorazda,  chrámu sv. Václava. Komentovány byly historické úpravy koryta Moravy z vojenských důvodů. Parník se bohužel pro nízký stav vody nemohl otáčet jak bývá obvyklé až u Klášterního Hradiska. Spokojené účastníky čekali v přístavišti doprovodné osoby a příbuzní.

Velmi zajímavé setkání zažili členové Rosky 21. srpna na Horním náměstí. Tehdy dorazili do Olomouce motorkáři v rámci Víkendového maratonu. Cílem projektu Překonej sám sebe je upozornit na problematiku RS. Organizátoři Radovan Holub a Petr Beňovský rozdělili Víkendový maratón trvající od května do září na 11 etap po různých městech v Čechách a na Moravě, kde se nacházejí léčebná zařízení RS. V Olomouci  strávili dopoledne s představiteli Fakultní nemocnice a Neurologické kliniky, na odpolední program přišel na Horní náměstí i šéflékař MS Centra prof. MUDr. Jan Mareš. Organizátoři pořádali mezi lidmi anketu o znalostech choroby RS. Děti zaujalo nejvíc 9 motorkářů a chtěly se projet. Ale to policie, která celou akci mezi Trojičním sloupem a radnicí monitorovala, nepřipustila. Počasí bylo krásné, akce se vydařila.

unnamedDne 29. srpna se členové Rosky Olomouc vypravili na každoroční rekondiční pobyt do penzionu Pastviny u Pastvinské přehrady. Bezbariérovým autobusem odjelo 28 účastníků, z toho 8 vozíčkářů, 3 doprovodné osoby a 1 cvičitelka. Tradiční náplní rekondice bylo cvičení. Počasí bylo většinou krásné a tak ranní rozcvičky na rozhýbání celého těla a navození dobré nálady mohly probíhat venku uprostřed zeleně. Dvě hodinová cvičení – dopolední a odpolední byla rozdělena na dvě skupiny. Chodící pacienti cvičili v tělocvičně na karimatkách  se zkušenou naší dlouholetou cvičitelkou Evou Jandovou. Při meditační hudbě cvičili uvolňovací, protahovací cviky, cviky podle L. Mojžíšové, podle J. Klímy. Cvičitelka dále uplatnila cvičení čínských císařů, cvičení pro vnitřní orgány, cvičení pánevního dna, cvičení na hrudní, bederní a krční páteř, dýchací cvičení. Závěr vždy tvořila důkladná relaxace. Vozíčkáři cvičili střídavě s předsedkyní Janou Nakládalovou a s  Marií Kopečnou. Většinou se cvičilo venku a rozhýbávaly se postupně ruce, nohy, zádové svaly. Velké uplatnění našly gymnastické stuhy a overbally. Nezapomnělo se ani na hravé cvičení paměti.

Předsedkyně zařadila do programu rekondice dva výlety, které účastníci velmi ocenili. Za slunečného počasí jsme podnikli vyhlídkovým vláčkem Pastvinským expresem cestu kolem přehrady. Silnice je úzká, vyhnout se s kamionem byl problém. Ale zážitek to byl krásný, doprovázel ho bodrý komentář z řídící kabiny. Příroda Orlických hor kolem byla nádherná, občasné průhledy mezi stromy až na hladinu přehrady byly úchvatné. Cesta samozřejmě končila v hospůdce na osvěžení. I při druhém výletu bylo počasí ukázkové. Rozsáhlý areál poutního kláštera Hora Matky Boží Králíky je logo roskamístem s hlubokou duchovní atmosférou. Ta vyzařovala z chodeb plných vzácných obrazů, dobře chodící si troufli sejít 30 schodů pod ambity a  navštívili klášterní hrobku s bývalou kaplí. Kostel Nanebevzetí P. Marie nás ohromil svou nádherou. Posezení v prosluněné klášterní zahradě bylo balzámem na duši pro všechny.

Už tradiční součástí rekondice se staly turnaje v kuželkách. Po tři večery jsme se na čerstvém vzduchu pod pergolou bavili, legrace bylo dost a dost. Vítězové dostali sladkosti. Skvělý byl nápad předsedkyně, aby účastníci přivezli fotky ze svého dětství. Snímky byly rozloženy po stole anonymně pod čísly a všichni jsme hádali „kdo je kdo“ – k číslům jsme přiřazovali konkrétní jména. Závěrečné vyhodnocení ukázalo, kdo dosáhl vysokého skóre a kdo se v dětských fotkách „ztratil“. Neodmyslitelně patří k rekondici tombola, kde každý vyhrává pěknou cenu. A nezapomínejme na normální lidské popovídání, které každého pozvedne. Prostě rekondice splnila po všech stránkách svůj cíl. Když se vedoucí rekondice – naše předsedkyně na závěr zeptala, kdo si myslí, že za rok opět pojede na rekondiční pobyt, zvedl se les rukou. I to bylo její ocenění za vzorně připravenou rekondici, při které jsme jí jako postižení dovedli nadělat starosti. Ale všechno ustála a za to jí patří dík.

Marie Nádvorníková, Roska Olomouc

ROSKA OLOMOUC, regionální organizace Unie Roska v ČR je pobočný spolek s působnosti v rámci Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. Zaměřuje se na pomoc lidem  postiženým RS - roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Sdružuje nemocné postižené touto chorobou, jejich rodinné příslušníky a blízké.