Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Onko klub Slunečnice se ohlíží za koncem roku 2015

onkoOnko klub Slunečnice sdružuje ženy z Olomouce a jejího okolí, které se prodělaly léčbu převážně rakoviny prsu. Ke konci roku 2015 měl 73 členek většinou v invalidním či starobním důchodu. Cílem činnosti klubu je vytvářet podmínky pro zapojení členek do tělovýchovných, kulturních, relaxačních i jiných aktivit a tím do plnohodnotného života. I v posledním čtvrtletí uplynulého roku k tomu byl dostatek příležitostí.

V rámci ozdravných činností se v říjnu uskutečnil rekondiční pobyt v lázních Teplice nad Bečvou s masážemi a  jinými lázeňskými procedurami. K  dispozici měly účastnice vířivku, bazén i tělocvičnu. Tato oblast našich aktivit byla doplněna návštěvami solné jeskyně Solana v průběhu listopadu a prosince.

Z dalších akcí vyjímám říjnovou vycházku vedenou Ing. Tomášem Krylem po stopách Císařsko-královské pevnosti Olomouc - perle pevnostní architektury 18. století.

Členské schůze se konaly každý měsíc. V rámci říjnové proběhla beseda s poradkyní pro výživu a zdravý životní styl paní Evou Ondrýskovou z Vitalita Centra Olomouc. Prosincová se konala v restauraci Senimo. Byla spojená s večeří, hudbou a tancem ve stylu country.

Výbor za pomoci dalších členek připravil v roce 2015 bohatý a přitažlivý program. Každá z nás si mohla vybrat dle svého zájmu. V roce 2016, ve kterém oslavíme 15 let od založení klubu, budeme pokračovat ve všech oblastech našich aktivit. Čekají nás i některé změny, ale o tom až příště.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc