Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Jesenická rozvojová o.p.s.

lloga_jrops.gifJesenická rozvojová o.p.s je moderní společnost jejímž cílem je vzájemné sladění a propojení strategických plánů na území města/regionu a získání finančních prostředků na projekty z Regionálního operačního programu - ROP, Programu obnovy venkova POV a Programu rozvoje venkova PRV, Operačního programu Přeshraniční spolupráce OPPS a dalších zdrojů nejen z EU v období 2007 - 2013. Naším cílem je přispět ke zvýšení kvality života na Jesenicku a dále pomoci objevit pro  návštěvníky regionu pestrost a krásu Jesenicka, pro kterou se má smysl vracet

Propojení  města Jeseník a ostatních aktérů regionálního rozvoje na Jesenicku - Mikroregionu Jesenicka (MRJ),  Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Jesenické místní akční skupiny (JEMAS), Sdružení pro Jesenicko a dále Jeseníky Sdružení cestovního ruchu, Krajského úřadu Olomouc, podnikatelů, neziskových organizací, zájmových sdružení, atd.)  Toto propojení a sjednocení informací povede k zefektivnění komunikace, sjednocení, podpoře a realizaci rozvojových projektů jak města, tak i regionu. V neposlední řadě také dojde ke zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

JR o.p.s. byla pověřena veškerou administrativou a vedením sekretariátů  pro MR Jesenicko, SMOJ a JEMAS, Sdružení pro Jesenicko, komise Cestovního ruchu při Radě města Jeseníku a dále plní funkci koordinační, iniciační, strategickou a výkonnou.

Posláním Jesenické rozvojové o.p.s. je poskytovat obecně prospěšné služby, mezi které patří rozvoj měst a obcí Jesenicka, služeb pro naplňování strategických rozvojových dokumentů, přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů. Mezi činnosti společnosti patří i provádění marketingových výzkumů pro podnikatelskou sféru, nestátní neziskové organizace a veřejnou správu, podpora akcí a projektů obecného a prospěšného významu, pořádání společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí.

Oblasti činnosti JR o.p.s.


1) Projektová činnost
2) Informační centrum Jesenicka
3) Kompletní agenda sekretaiátu SMOJ, Mikroregionu Jesenicko, JEMAS,
Sdružení pro Jesenicko, komise CR při RM  a JR o.p.s.
4) Koordinační a rozvojová činnost


1) Projektová činnost

Hlavní náplní činnosti JR v této oblasti jsou hlavně  „měkké" tj.neinvestiční projekty.
Jejich přehled najdete v kapitole Akce a projekty za rok 2007, plán na rok 2008

Nabízíme:
Konzultační a poradenské služby

* Projektové poradenství - dotace
* Informace o  dotacích.
* Zpracování projektového záměru
* Pomoc při získání  prostředků na jeho realizaci
* Vysvětlení a konzultace podmínek operačních programů

Naší snahou je  pomoci k získání  dotací pro město Jeseník a Jesenicko. Nabízíme pomoc při zpracování žádosti o dotaci se zohledněním a splněním všech podmínek operačních programů EU.
Další možností je  zpracování  projektu/dotace „na klíč".

Zajišťujeme:
* Upřesnění a finalizaci projektového záměru, sestavení rozpočtu, identifikaci finančního zdroje, logický rámec, studii proveditelnosti, zpracování žádosti, další
* konzultační služby
-------------------------------------------------------------------------

2) Informační centrum Jesenicka

V nových prostorách navštěvuje IC větší množství turistů i občanů města a využívají všech služeb, které jim moderní informační centrum  nabízí. Velký zájem je o propagační materiál, který si každý může vzít ze stojanů a který zaměstnanci IC pravidelně doplňují. Úspěšně jsme zprostředkovali ubytování mnoha turistů.
Pozitivní ohlas jsme zaznamenali u využívání veřejného internetu. Naším nejbližším cílem je rozšířit nabídku pro místní občany i turisty o předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Jeseníku, vytvořit databázi průvodců pro různé oblasti Jesenicka a prezentovat důstojnou formou drobné výrobce regionu.

Činnosti IC


* informace ze všech oblastí života na Jesenicku
* informace o spojích
* upomínkové předměty s logem Jeseníku
* pohlednice i poštovní známky
* turistické známky a razítka
* mapy, cyklomapy, turistické průvodce
* knihy a barevné publikace z Jeseníku a okolí
* videokazety a DVD s jesenickou tematikou
* Jesenické oplatky, Priessnitzův likér
* trička, deštníky, kšiltovky s logem Jeseníku
* velké množství volného propagačního materiálu
* kopírování, tisk

Novinky, které jsme na IC zavedli

* veřejný internet
* schránka na pohlednice přímo v  IC
* CD Jesenické pohádky a další CD/DVD a videokazety z Jesenicka
* keramika, proutí, ručně tkané koberce z chráněné dílny Zahrada 2000,

rybička pro štěstí, obrázky malované na sklo

* antikvariát - výkup a následný prodej starých knih, map a pohlednic týkajících se Jesenicka a okolí - více na www.jeseník.org
* volné reklamní plochy v prostorách IC
* prodej knih: Atlas jesenických pramenů Lukáše Abta s mapou všech pramenů a pomníčků v Jeseníku - lázních a okolí, Pracující potoky od Sotirise Joanidise a další
* předprodej vstupenek Tiketpro a Ticketportal  - v tištěné formě si u nás zakoupíte vstupenku na jakékoliv představení nebo koncert nabízené agenturou Ticketpro a Ticketportal (nejatraktivnější akce budou prezentovány na našich webových stránkách a denně aktualizovány
* sběrné místo nebezpečného odpadu - baterie


Pro ubytovatele regionu Jesenicko jsme připravili zdarma :

* Místo pro prezentaci v prostorách IC Jesenicka - letáky a propagační materiál
* Prezentace na turistických veletrzích u nás i v zahraničí - letáky a propagační materiál
* Volné informační a propagační materiály vydané Sdružením cestovního ruchu Jeseníky
* Bezplatný zápis a aktualizace v databázi ubytování IC Jesenicka

JR o.p.s. byla pověřena celoročním zajišťováním veškeré administrativy a vedením sekretariátů  pro MR Jesenicko, SMOJ, JEMAS, komise CR při Radě města Jeseník a dále plní funkci koordinační, iniciační, strategickou a výkonnou.

---------------------------------------------------------


Nové webové stránky města Jeseníku


V září byl spuštěn do testovacího provozu nový webový portál Jeseníků, který najdete na jednoduché adrese: www.jesenicko.eu , na stránky města Jeseník se lze dostat i z původních stránek www.jesenik.org
V současné době je již v plném provozu a denní návštěvnost se pohybuje přes 3000 návštěv denně.

MĚSTO JESENÍK disponuje také vlastní samostatnou sekcí s širokou strukturou informací pro občana města a regionu, z nichž nejrozsáhlejší jsou stránky Městského úřadu, ale také databáze firem, institucí, školství a zdravotnictví, kultury a kulturních zařízení, policie státní i městské a další

Nejrozsáhlejší je pochopitelně sekce NÁVŠTĚVNÍK, která obsahuje všechny potřebné informace pro orientaci návštěvníka, který k nám přichází mnohdy poprvé v životě. Zde také došlo k rozsáhlým inovacím, které umožňují např. srovnávat počasí, teploty a stavy sněhové pokrývky několik let nazpět apod. Vývoj však stále probíhá a již dnes pracujeme na novinkách, které umožní návštěvníkovi komfort všech souvisejících informací k zvolené lokalitě či místu a ušetřit tak drahocenný čas s dlouhým vyhledáváním.

Při zadání klíčového slova Jeseník do celosvětového vyhledávače GOOGLE  se stránky města Jeseníku zobrazí na prvním místě.3) Společný sekretariát:  SMOJ, Mikroregionu Jesenicko, JEMAS,
Sdružení pro Jesenicko, komise CR při Radě města a JR o.p.s.


V roce 2007 jsme zorganizovali a administrovali:

9  zasedání SR MRJ  a jedno výjezdní zasedání MRJ na  Žermanické přehradě

11 zasedání JEMAS

3 zasedání SMOJ

6 zasedání SR JR o.p.s.

4 zasedání komise CR při Radě města.

V průměru JR o.p.s. administrovala 3 zasedání za měsíc.

--------------------------------------------------------


4) Koordinační a rozvojová činnost

* Konference

JR o.p.s. organizovala nebo se podílela na organizaci konferencí


* Konference cestovního ruchu Dny VP spojené a EU spojená  s JEMAS
* Konference "Povodně 1997-2007 deset let poté"
* Konference "Schengenský prostor"
* Konference v Lucernu (Švýcarsko) za účasti ministrů zahraničí vých.Evropy
* Konference cestovního ruchu s HŠVP
* Konference cestovního ruchu Dny VP

Neziskové organizace:

* Byly uspořádány 3  schůzky NNO - koordinace akcí a plánování další spolupráce výsledkem těchto aktivit byly konkrétní akce:
* Daruj radost 2x,
* Vánoční strom
* Vytvořena databáze NNO Jesenicka

Výstavy: ve spolupráci s Powiatem starostwa v Nyse byla uspořádána výstava:
* Čtyři roční období Jesenicko-Nysského pohraničí, v současné době je tato výstava v obci Lipová Lázně

Publikace a kalendáře: Na realizaci jsme se podíleli opět s Powiatem starostwa v Nyse:

* Významné osobnosti Jesenicko - Nysského pohraničí
* Památky Euroregionu Praděd
* Turisticko - zeměpisný atlas zajímavostí Jesenicko-Nysského pohraničí
* Výroba kalendáře Čtyři roční období Jesenicko-Nysského pohraničí

Veletrhy:

* Ve spolupráci s Jeseníky SCR jsme reprezentovali Jesenicko na veletrhu Region Tour.