Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

MC Krteček

mc_krtecek.pngMC Krteček provozuje svoji činnost jako občanské sdružení od března roku 2004. Posláním MC je posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. Centrum je dostupné rodičům i prarodičům a dětem předškolního věku.

 


Umožňuje rodičům se společensky stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí ke vzájemnému prospěchu. Obohacuje život rodičů a jejich dětí a nabízí jim prostředí vzájemné důvěry. Mateřské centrum je místem, kde děti nacházejí podněty pro zdravý tělesný i duševní vývoj v přirozeném prostředí vrstevníků, a je místem se snahou posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny.

MC Krteček nabízí pravidelný týdenní program s hernou, cvičením a tvořením pro rodiče s dětmi a tvořením pro maminky. Dále centrum pořádá kurzy cvičení pro těhotné a jednorázové akce pro veřejnost při aktivní účasti rodin s dětmi. Ve spolupráci s jinou organizací mateřské centrum zajišťuje vzdělávání pro maminky.

cviceni_pro_rodice_s_detmi.jpgkrteckova_herna.jpg

 

kurz_pro_tehotne.jpg