Svátek má Veronika
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Charita Zábřeh připravila tradiční podzimní aktivity – den otevřených dveří a materiální sbírku

18 10 10 Den ot dveri 01Prezentaci své činnosti i možnost nahlédnout do svých zábřežských prostor nabídne Charita Zábřeh návštěvníkům v rámci tradičního Dne otevřených dveří. O týden později se pak mohou lidé aktivně zapojit do další akce – podzimní materiální sbírky. Den otevřených dveří proběhne ve středu 10. října od 9 do 15.30 hodin v prostorách charitních budov na ulici Žižkova 15, v budově na Valové 9 a v jejím přilehlém okolí, kde bude návštěvníky připraven pestrý program. Budou si moci nechat změřit tlak, vypočítat index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky i pomůcky pro péči o klienty, nechat vypočítat výši nezabavitelného minima pro případ exekuce. Ke zhlédnutí bude sociální sprcha, nouzová nocležna pro lidi bez přístřeší s ukázkou třídírny a způsobu dalšího zpracování vršků od PET lahví.

 

Příjemným zpestřením může být pro návštěvníky posezení u kávy připravené v Kavárně NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně klientů Charity Zábřeh umístěné ve stanu před budovou na Valové 9. Voňavý mok doplní dýňová polévka a drobné občerstvení. Ve stejný den i čas bude k prohlídce i výtvarnému tvoření otevřeno také zázemí Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16).

Finále podzimních charitních aktivit bude v podobě tradiční materiální sbírky, která proběhne v pátek 19. října (od 8 do 18 hod.) a v sobotu 20. října (od 8 do 12 hod.). Sbírá se šatstvo, obuv, lůžkoviny, ručníky, potřeby pro děti i domácí potřeby. Sběrným místem bude v Zábřeze opět budova bývalého Obchodního domu Slunce - Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh), v Mohelnici se bude ve stejném termínu materiál sbírat do dodávkového vozidla umístěného na Náměstí Svobody. Část věcí použije Charita v rámci své pomoci potřebným, zbytek půjde do regionální šatní banky a nevyužitelné věci k recyklaci. Protože uskutečnění sbírky zahrnuje také určité provozní náklady (doprava nákladním autem, nájem zázemí, obalový materiál, drobné občerstvení dobrovolníků), děkuje Charita dárcům předem také za příspěvek na úhradu těchto nákladů. Jedná se přibližně o 1 Kč za každý předaný 1 kg materiálu. Přispět lze do zapečetěné pokladničky umístěné na sběrném místě. Děkujeme všem, kteří naše aktivity podporují a nezavírají oči a srdce před potřebnými.

[Jana Skalická]