Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

PF 2020

Milí zástupci našich členských organizací,

dovolte mi za předsednictvo naší Unie popřát Vám i Vašim spolupracovníkům hezký a zdravý nový rok, pokud možno bez neočekávaných nepříjemných překvapení.

I v roce 2020 se budeme snažit informovat Vás o příležitostech pro Vaše organizace a zprostředkovávat informace od Vás veřejnosti a našim partnerům z řad územní a zájmové samosprávy, s nimiž neziskový sektor přichází do styku. Informace pro Vás a o Vás zveřejňujeme průběžně na webu www.uno-ok.cz a na Facebooku www.facebook.com/uno.ok.cz.

Ing. Marek Podlaha, předseda UNO OK