Svátek má Drahomíra
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Rodiče, nejste na to sami je mottem letošní sbírky na pomoc dětem s výchovnými a školními potížemi vyhlašované olomouckým P-centrem

Rodiče-nejste-na-to-sami-Doučování-2Ohrožené děti a jejich rodiny se v této době dostávají do obtížných a stále se proměňujících situací, jsou na ně kladeny nároky, které jsou těžko schopni sami zvládat. S podporou pracovníků Rodinného centra U Mloka, se kterými mají navázaný vztah důvěry, to však dokáží. „Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu jsme v Rodinném centru U Mloka zavedli krizový scénář k zajištění jiné formy podpory pro naše klienty, která zároveň zajistí bezpečí našich pracovníků. Jsem hrdá na náš tým, který i přes nemožnost osobních kontaktů s klienty pokračuje dál. Bezpečně po telefonu nebo Skype. Protože, jestli můžeme označit jednu ze skupin, na které dopadají důsledky opatření nejvíc, jsou to právě rodiny, o něž se tato služba stará, a my nebudeme jen tak sedět a koukat, když máme možnost tu být pro ně. Naše heslo bylo vždy ‚Rodiče, nejste na to sami‘ a to stále trvá,“ vzkazuje ředitelka organizace Dagmar Krutilová.

A jak konkrétně vypadá pomoc rodinám v době epidemie?

Zavření škol a domácí vzdělávání je spojeno s nároky, se kterými rodiče nepočítali, mnohdy jim nerozumí nebo třeba nemají kompatibilní počítače atp. Máme v péči rodiny, které mají potíže se zorientovat v množství úkolů, které jim školy zasílají a dětem hrozí zanedbání výuky. „Jsem domluvená s rodiči a dětmi na konkrétní čas, kdy se po Skype spojíme a spolu probereme, co je třeba. Vysvětlíme si, co není jasné, nebo třeba dítě navedu na to, jak nad úkolem uvažovat. Využíváme i spoustu on-line zdrojů, které nyní nově vznikají a můžeme je dětem doporučit. Rodiče to moc vítají, protože buď jsou přes den v práci a nemohou se dětem věnovat, nebo nebyli na takovouto práci připraveni a nedokáží dětem sami pomoci.“ upřesňuje Simona Bayerová, pracovnice pro podporu vzdělávacích potřeb v rodině.

Konflikty v rodině, domácí násilí, děti, které potřebují speciální vzdělávání, výchovné problémy – nic z toho s příchodem koronavirové epidemie nezmizelo. V této situaci je pracovník naší služby zpravidla jediný prostředník podpory, nenahraditelná opora pro rodiny. „V podstatě nám stačí telefon a počítač. I po telefonu nebo pomocí videokonferencí jsme schopni malých velkých zázraků. Naše práce nabývá v této době nových rozměrů a dennodenně překvapujeme sebe i rodiny, jak kreativně a účinně jsme schopni rodiny podpořit a pomáhat jim i bez osobního kontaktu.“ dodává paní ředitelka Dagmar Krutilová.

Rodiče, nejste na to sami. Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc dětem s výchovnými a školními potížemi.

Pomoc rodinám s dětmi se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí, proto otevíráme nové kolo kampaně na zajištění finanční podpory pro tuto práci. Prosíme všechny, jednotlivce i firmy, o příspěvek na konto veřejné sbírky, jejímž mottem pro tento rok je Rodiče, nejste na to sami. Cílem sbírky je pokrýt náklady spojené s provozem Rodinného centra U Mloka, kde se věnují ohroženým rodinám s dětmi a poskytují rodinné mediace. V současné době na zajištění celoročního provozu chybí 200 000 korun. Sbírka je určena na technickou a materiálovou podporu, nehradí se z ní mzdy pracovníků.

Pomozte dětem prožít lepší život. Děkujeme! Číslo účtu veřejné sbírky je 2208888220/0300, přispět lze online zde.