Svátek má Drahomíra
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Svoláváme XXII. krajský sněm naší Unie. Bude online, volební a projedná změnu na spolek

41964586 2186307341414597 6537106504170864640 nMilé zástupkyně a vážení zástupci členských organizací naší Unie, zdravíme Vás a zároveň zveme na jednání XXII. krajského sněmu Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Ten se, podobně jako loni, kvůli omezením způsobeným pandemií koronaviru uskuteční dálkovou formou. Termín krajského sněmu: čtvrtek 2. prosince 2021 od 17.00 hod., prezence od 16.30 hod. Předpokládáme ukončení jednání okolo 18.30 hod. 

Odkaz na schůzku v prostředí Microsoft Teams:  https://bit.ly/3nxP52z

 

Navrhovaný program:

1. Zahájení

2. Zhodnocení stavu UNO a činnosti předsednictva od minulého sněmu

3. Návrh na změnu právní formy na spolek

4. Volba členů předsednictva

5. Různé

6. Závěr

Důvodová zpráva k bodu 3: 

Předsednictvo navrhuje z praktických důvodů změnit současnou právní formu UNO na spolek. Tato forma je přehlednější pro členy i pro osoby zvenčí organizace, má větší šance získávat např. dotace na činnost a zapojovat se do projektů než přežitá forma zájmového sdružení. Členy UNO jako spolku by mohli být všechny dosavadní členské organizace, nové stanovy (v příloze) nepočítají se členstvím fyzických osob, nechávají stejnou strukturu, na kterou jsou členové zvyklí, a v souvislosti se změnou právní formy není třeba ani měnit nic z činnosti ani vytvářet další orgány. 

Přechodné ustanovení § 3051 občanského zákoníku dává zájmovým sdružením právnických osob možnost přeměny jejich právní formy na spolek (podle § 214 a násl.). Zájmové sdružení tak nezaniká, mění se jen právní forma organizace, práva a závazky zůstávají. Krajský sněm musí stanovit rozhodný den přeměny: navrhuje se z praktických důvodů datum 1. 1. 2022, k předcházejícímu dni se vypracuje účetní závěrka. Krajský sněm musí přijmout nové stanovy spolku. Účinnost přeměny: dnem zápisu do spolkového rejstříku. Zapíše se rozhodnutí o přeměně, do sbírky listin se vloží nové stanovy a zapíšou se údaje o nových členech předsednictva.

Výzva k bodu 4:

Letošní sněm je volební. Návrhy kandidátů na členy předsednictva prosím zasílejte na e-mail sekretariátu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nejpozději do 1. 12. 2021 včetně, před zasláním prosím zajistěte souhlas kandidáta s kandidaturou. Práce v předsednictvu probíhá v současné době na dálku - máme e-maily, videokonference, telefony - a prezenčně nejvýše 2x do roka. Práce je to dobrovolná, podle sil, schopností a odbornosti člena. 

Mějte se dobře, zůstaňte zdrávi a pozdravujte kolegy/ně!

Za předsednictvo Unie

Hynek Pečinka, člen předsednictva a sekretariát