Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Klub Čtyřlístek v Šumperku

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

 

Klub Čtyřlístek v Šumperku se zelená v trávníku lidské společnosti v bývalém okrese Šumperk od roku 2001.
Nabízí rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejich zdravými sourozenci nebo kamarády trávit podzimní, zimní víkendové pobyty společně na horách, jednodenní akce spolu se zdravou veřejností - např. Bambiriáda, Pálení čarodějnic, Drakiáda, Různé bály : ponožkový, papučový, pyžamový, čepicový,v růžovém, atd. Mikulášování se Čtyřlístkem a týdenní prázdninový ozdravný pobyt v přírodě, kde prožijí rodiče spolu s dětmi pod vedením asistentů zajímavý program - poznávací výlety, sportovní hry  a soutěže, jízdu na koních, koupání, táboráky, noční hry - a to vždy v určitém duchu , např. Indiánské léto, Návrat do pravěku, Z pohádky do pohádky, Na mravenčí pasece, Povolávací rozkaz na čtyřlístkovou vojnu, Týden v koňském sedle, atd.
Letos jsme se tradičně sešli na pololetních zimních prázdninách na horách, kde jsme mimo zimních radovánek na sněhu oslavili 9. narozeniny Čtyřlístku a zároveň všech jeho dětí, přijali jsme do svých řad nové rodiny .
V květnu nás čeká spoluúčast na celostátní Bambiriádě, které se účastníme od jejího vzniku   v Šumperku , letos nás najdete v Zábřehu.
Na červenec připravujeme 14ti denní psychorehabilitační pobyt v Račím údolí. Konec srpna bude ve znamení rozloučení s prázdninama.
Na  podzim nás čeká drakiáda, sbírání kaštanů, návštěva u koní , lampionový průvod a to vše na víkendovém pobytu na horách.
Závěr roku bude ve znamení Mikulášování se Čtyřlístkem a pak návštěvou Adventních koncertů, z nichž z některých dostává Čtyřlístek výtěžek.
Čtyřlístek nemá svoje prostory, nemá kancelář ani klubovnu, proto se scházíme pouze na akcích. Dalším důvodem, proč nerealizujeme klubovou činnost je fakt, že rodiny Čtyřlístku jsou od Jeseníku, Šumperka¨a jeho přilehlých obcí, také z Olomouce, Kroměříže, Brna  a Velkého Meziříčí.
Výbor Klubu je v kontaktu pomocí internetu, mobilu a osobního setkání na akcích. Všichni jsme dobrovolníci, finance získáváme od sponzorů, z členských příspěvků, z různých grantů a dotací. Naše práce je čím dál náročnější a přestože máme v cestě čím dál víc překážek v této nelehké době, pracujeme rádi. Největší odměnou po každé akci jsou nám rozzářené oči našich dětí. Cílem našeho setkávání je předat si vzájemně své znalosti, dovednosti , rozdělit se o své radosti i starosti a alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. Domů odjíždíme odpočati, načerpáni nových sil , děti si odvážejí  spoustu pěkných zážitků.