Svátek má Bedřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

jscr.jpgSdružení usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

Sdružení bylo založeno 19.3. 1999 pod původním názvem Sdružení cestovního ruchu Šumpersko - Jeseníky jako otevřené sdružení právnických osob, jehož cílem je vytvářením územních, organizačních, kulturních, sportovních a materiálně finančních podmínek napomáhat rozvoji cestovního ruchu jako významnému hospodářskému odvětví a zdroji pracovních příležitosti a ekonomických výnosů celého regionu, který je charakteristicky zachovalým životním prostředím a zajímavou krajinou s mnoha atraktivitami. stejně jako existencí mnoha podnikatelských aktivit, šetrných k přírodě. V roce 2004 se v souvislosti se zájmem o členství i z jiných částí Jeseníků změnil název na Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zvýšil se důraz na roli destinačního managementu pro turistickou destinaci Jeseníky. Tento trend byl v roce 2005 podpořen i orgány Olomouckého kraje a byla zahájena užší spolupráce při realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na jejímž základě Sdružení získalo pro rok 2006 příspěvek na činnost z krajského rozpočtu. Sdružení usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblastí Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

V zájmu svých členů má Sdružení za úkol hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy související s rozvojovými aktivitami, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, investicemi do cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzděláváním v oblasti lidských zdrojů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních a jiných. orgánů a organizaci. Cílem této činnosti je vytvořit silnou, společensky i odborně ceněnou a respektovanou organizaci.