Svátek má Vladimír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

SPOLKY - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A LHŮTY K PROVEDENÍ ZMĚN

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 29. října 2015.

Read moreS účinností k 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do tohoto data poskytoval právní úpravu občanským sdružením. Právní úprava byla zařazena do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Jednou z velkých změn, kterou NOZ přinesl, je tzv. transformace občanských sdružení na spolky a organizačních jednotek sdružení na pobočné spolky.

I přesto, že tento proces proběhl automaticky (§ 3045 odst. 1 NOZ „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona.“), NOZ stanovil určité povinnosti, které tyto právnické osoby musejí provést samy.

celý článek

 

Kraj radí, jak na zápis náležitostí do spolkového rejstříku

Autor: Administrator. Pondělí 13. července 2015.

Read morePomalu se blíží termín, do kterého musí spolky změnit své názvy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, a termín, do kterého musí neziskové organizace změnit i své stanovy a statuty tak, aby obsahovaly všechny povinné náležitosti.

Doporučujeme tedy vám, zástupcům spolků, kteří jste ještě nepodali na příslušný krajský soud návrh zápisu nového názvu, aktuálního sídla a členů vašich orgánů, abyste tak učinili co nejdříve.

celý článek

 

Nejvyšší soud se vyslovil k bezpečnosti dětí na táboře

Autor: Redakce UNO. Pondělí 04. května 2015.

Read moreDne 14. 1. 2015 rozhodnul Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 8 Tdo 1028/2014 otázku zavinění v mediálně známé kauze utonulého chlapce na letním táboře. Obvinění byli nejdříve uznáni vinnými, že z nedbalosti způsobili smrt tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich postavení (vedoucích tábora). Jelikož však plavecké závody na dětském táboře žádný předpis neupravuje, byli odsouzení za porušení obecné prevenční odpovědnosti podle § 415 občanského zákoníku.

celý článek

   

Jak napsat stanovy spolku

Autor: Administrator. Čtvrtek 30. dubna 2015.

1390553078 zakonik-1K založení spolku občanský zákoník vyžaduje, aby se alespoň tři osoby (vedené společným zájmem) shodly na obsahu stanov, resp. schválily stanovy na ustavující schůzi, zakládají-li spolek usnesením ustavující schůze ve smyslu § 222 a násl. obč. zák. Zakladatelským právním jednáním spolku jsou tedy stanovy. Rovněž občanská sdružení, která byla zakládána dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování občanů“), byla povinna vypracovat stanovy, když tyto byly obligatorní přílohou návrhu na registraci občanského sdružení. K 1. 1. 2014 byl nicméně zákon o sdružování občanů zrušen s tím, že právní poměry občanských sdružení se nadále řídí právní úpravou spolků obsaženou v občanském zákoníku. Více...

 

Vybrané neziskovky jsou nyní osvobozeny od soudních poplatků za zápis do rejstříku

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku.

celý článek

   

Strana 6 z 9