Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Zapojte se do projektu Pro bono centrum

Autor: Administrator. Pondělí 07. července 2014.

Pro bono centrum je centrem, které propájí neziskové organizace s volnou kapacitou advokátů, kteří jsou ochotní část svého času poskytovat poradenství pro bono, t.j. bezplatně.

Pro bono centrum tedy může pro Vaši organizaci nebo Vaše nemajetné klienty zprostředkovávat bezplatnou právní pomoc.

celý článek

 

návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti

Autor: Administrator. Pondělí 07. července 2014.

V připomínkovém řízení je nyní návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti). Návrh naleznete zde. Vaše případné připomínky, prosím, posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (v kopii na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), a to do 18. července 2014.

 

Nová právní úprava spolků I.

Autor: http://www.epravo.cz. Pátek 09. května 2014.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování sportovních subjektů. Vzhledem k tomu, že NOZ komplexním způsobem upravuje právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků, dotýká se změna tedy naprosté většiny sportovních organizací, svazů, tělovýchovných jednot či sportovních klubů v České republice.

celý článek

   

Vzory stanov spolku 2014 – návod, jak upravit své stanovy

Autor: David Zahumenský. Středa 30. dubna 2014.

Jak jsme již psali, dřívější občanská sdružení mají povinnost do konce roku 2015 upravit svůj název do souladu s úpravou v novém občanském zákoníku (NOZ) a do konce roku 2016 pak musejí celkově uvést své stanovy do souladu s NOZ. Abychom dřívějším občanským sdružením pomohli splnit tyto povinnosti, ale také abychom podpořili nově vznikající iniciativy, které již nemohou použít staré vzory stanov, připravili jsme text stanov spolku podle úpravy účinné od ledna 2014 s komentářem.

Nejedná se o nejjednodušší možné stanovy (které mohou být opravdu velmi stručné, protože naprostá většina otázek je řešena v NOZ), ale naším cílem zároveň nebylo vytvořit stanovy příliš komplikované. Spíše jsme chtěli poukázat na některá řešení a pomoci spolkům zamyslet se, která varianta určitého pravidla je pro ně nejlepší.

celý článek

 

Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva

Autor: http://www.mvcr.cz. Čtvrtek 02. ledna 2014.

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon č. 304/2013 Sb.“).
 
Citované zákony k témuž datu zrušují zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“) a zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 116/1985 Sb.“).

celý článek

   

Strana 7 z 9