Svátek má Vladimír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Neziskové organizace budou od 1. ledna 2014 platit soudní poplatky

Autor: Svět neziskovek. Neděle 08. prosince 2013.

Ministerstvo spravedlnosti zákonem č. 293/2013, který novelizuje občanský soudní řád, zavádí od 1. ledna 2014 poplatky za soudní úkony pro spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Konkrétně se jedná o bod 26 v části II. zmíněného zákona.

Tato změna zatíží rozpočty spolků o tisíce korun ročně. Nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti mohou ročně zaplatit dokonce až i desetitisíce korun. Za první zápis i jakoukoli další změnu (podání) zaplatí spolky 1 000 Kč. Pro ostatní právní formy jsou však poplatky ještě mnohem vyšší. První zápis pro ně bude zpoplatněn částkou 6 000 Kč a další změny pak 2 000 Kč.

celý článek

 

POBOČNÉ SPOLKY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Autor: www.epravo.cz. Čtvrtek 10. října 2013.

Kromě mnoha jiného přináší nový občanský zákoník (89/2012 Sb.; NOZ) i novou právní úpravu tzv. pobočných spolků. O jaký institut se vlastně jedná, k čemu je užitečný a jaké jsou podmínky jeho existence? To jsou hlavní otázky, kterými by se měl tento příspěvek zabývat.

Odkaz :  http://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html

 

 

Neziskovkám poradí s občanským zákoníkem nový web

Autor: Administrator. Čtvrtek 26. září 2013.

S blížícím se novým rokem roste mezi neziskovými organizacemi nervozita. Zvlášť některým se totiž s nástupem nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) změní téměř celý svět.

Česká rada dětí a mládeže k novému občanskému zákoníku (NOZ) připravila speciální web  http://www.noz.crdm.cz/, kde lze nalézt odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností NOZ.

Na konkrétní dotazy zaslané přes tento web odpovídají povolaní odborníci. Rovněž zde můžete nalézt mnoho zajímavých informací z již zodpovězených dotazů. Můžete si zde volně stáhnout i publikaci shrnující změny, které NOZ přinese již existujícím občanským sdružením.

 

   

Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pátek 02. srpna 2013.

Read moreS účinností od 1. 1. 2014 se stane účinným nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. V poslední době se na MPSV obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude po 1. 1. 2014 MPSV přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb, respektive zda MPSV připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by spolkům znemožnila poskytování sociálních služeb. K těmto zbytečným obavám MPSV sděluje následující:

celý článek

 

Občanská sdružení po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku

Autor: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY. Středa 17. července 2013.

Téměř každý článek, zabývající se problematikou nového občanského zákoníku, je uveden obecnou formulací, že Nový občanský zákoník je novým předpisem soukromého práva a přináší řadu změn. To je sice pravda, ovšem dané změny někdy nejsou natolik radikální, jak by se mohlo zdát.

celý článek

   

Strana 8 z 9