Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014

Autor: epravo.cz. Úterý 11. června 2013.

Jednou z dalších změn, které přinese rekodifikace soukromého práva, tedy nový občanský zákoník (NOZ) a související zákony, je právní úprava dopadající na oblast tzv. neziskového sektoru. V tomto článku se zaměříme na postavení obecně prospěšných společností po roce 2014. Úprava obecně prospěšných společností (OPS) je do nabytí účinnosti NOZ[1] obsažena v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (ZOPS). Tento zákon však bude ke dni nabytí účinnosti NOZ zrušen[2]. Jaký bude tedy osud obecně prospěšných společností po roce 2014?

Celý článek naleznete na serveru epravo.cz: Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014

 

Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku

Autor: Administrator. Úterý 11. června 2013.

dokumenty k tématu Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku naleznete ZDE.

 

„Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku

Autor: epravo.cz. Úterý 11. června 2013.

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb. „ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“).[1] Cílem příspěvku je představit základní body „transformace“ a upozornit na nutnou míru participace občanských sdružení na tomto procesu.

Celý článek naleznete na serveru epravo.cz: „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku

   

Strana 9 z 9