Svátek má Vladimír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Občanské sdružení LUKA

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreObčanské sdružení LUKA je neziskovou organizací se snahou o prohlubování plnohodnotné integrace postižených dětí i dospělých ve společnosti. Pilotním projektem sdružení jsou „Mosty v Lukách" - integrační centrum, které po rekonstrukci bývalé školy v obci Loučka slouží k pobytům postižených a zdravých dětí a seniorů uprostřed přírody.

celý článek

 

Charita v 21. století“ a „Technika slouží seniorům

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreCharita obecně je v ČR největším poskytovatelem sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Jako taková vždy cítila povinnost pracovat na tom, aby se celý systém vyvíjel správným směrem a „prošlapávat cestu" i menším organizacím, které nemají takové možnosti a potenciál a zároveň rovněž poskytují kvalitní služby.

celý článek

 

MC Krteček

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMC Krteček provozuje svoji činnost jako občanské sdružení od března roku 2004. Posláním MC je posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. Centrum je dostupné rodičům i prarodičům a dětem předškolního věku.

celý článek

   

Jesenická rozvojová o.p.s.

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

lRead moreJesenická rozvojová o.p.s je moderní společnost jejímž cílem je vzájemné sladění a propojení strategických plánů na území města/regionu a získání finančních prostředků na projekty z Regionálního operačního programu - ROP, Programu obnovy venkova POV a Programu rozvoje venkova PRV, Operačního programu Přeshraniční spolupráce OPPS a dalších zdrojů nejen z EU v období 2007 - 2013.

celý článek

 

Hnutí DUHA Olomouc

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreHnutí DUHA Olomouc je jednou z jedenácti poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu, samostatné financování i činnost. Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanosti občanů o ekologických tématech na Olomoucku.

celý článek

   

Strana 9 z 11